Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Xử lý số liệu thuê với SPSS, EVIEWS, STATA, R, AMOS

Có thể bạn quan tâm
Xử lý số liệu thuê trên Spss, Eviews, Stata, R, Amos


Bạn đang làm đề tài hết môn học, luận văn đại học, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ ? Và bạn cần đến phương pháp phân tích định lượng thay cho phương pháp phân tích định tính lỗi thời.Những con số, phần mềm , phân tích SPSS, EVIEWS, AMOS, STATA làm bạn đau đầu và gặp khó khăn.


Các chuyên gia phân tích định lượng của Antsmrg sẽ hỗ trợ, tư vấn cho bạn giúp bạn tiết kiệm thời gian, rút ngắn thời gian làm luận văn, luận án cho bạn cùng với chi phí thấp nhất.


 • Tìm kiếm
 • Tổng hợp
 • Nhập liệu
 • Phân tích


Chúng tôi xử lý số liệu thuê với SPSS, EVIEWS, AMOS, R, STATA nhanh, chuẩn xác 


Việc thay đổi yêu cầu đối với các bài luận văn đại học, thạc sĩ, luận án tiến sỹ ngày càng thay đổi một cách nhanh chóng là một dấu hiệu tốt . Thay vì lối phân tích định tính truyền thống thì thay vào đó bằng việc phân tích định lượng, phân tích dữ liệu thị trường, chạy và phân tích dữ liệu có sử dụng phần mềm SPSS, Eviews, Stata…

 Nếu bạn không có thời gian học các khóa học phân tích dữ liệu phục vụ cho các đề tài nghiên cứu (luận văn, luận án, …).

Antsmrg  hỗ trợ :

– Thu thập dữ liệu cho đề tài luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của bạn .

– Sau đó chạy mô hình và phân tích, xử lý các loại dữ liệu bằng phần mềm SPSS, EVIEWS, STATA, EXEL.
– Xử lý các mô hình VAR, VECM, ARIMA, PROBIT, TOBIT,
– Phân tích EFA, PCA …
– Nhận phân tích các loại mô hình nghiên cứu cho các loại đề tài về kinh tế, xã hội, tài chính, thống kê, hành vi, các loại điều tra nghiên cứu khác …Các dạng nội dung hay phân tích cho một luận văn tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ :
1. Thực hiện thống kê mô tả mẫu của nghiên cứu
2. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng hệ số tin cậy CronbachAlpha.
3. Đánh giá thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA.
4. Kiểm định sự tương quan giữa các nhân tố
5. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng Hồi quy tuyến tính.
6. Kiểm định trung bình tổng thể (T-Test).
7. Phân tích phương sai (ANOVA).
8. Kiểm định Chi Square
9. Kiểm định phi tham số (Sign Test; Wilcoxon Signed-Rank Test;Kruskal-Wallis; Chi bình phương; Kolmogorov-Smirnov).

Dưới đây là quy trình của một cuộc nghiên cứu, bất luận lĩnh vực- quy mô thì nó cũng trải qua đầy đủ các bước

 • B1: Xác định vấn đề nghiên cứu
 • B2: Xác định mục tiêu nghiên cứu
 • B3: Thiết kế dự án- lập kế hoạch
 • B4: Thu thập dữ liệu
 • B5: Kiểm tra
 • B6: làm sạch, mã hóa
 • B7: Phân tích, báo cáo


Trong trường hợp cần chúng tôi hỗ trợ 01 hay nhiều công đoạn- để tạo điều kiện thuận lợi nhất vui lòng gửi toàn bộ các tài liệu liên quan tới các công đoạn trước cho chúng tôi.
***********************************
Các bạn đang xem bài viết tại website XỦ LÝ SỐ LIỆU- Một dịch vụ của Antsmrg
ANTS là nhóm chuyên cung cấp dịch vụ nghiên cứu xã hội- thị trường cho các tổ chức và các nhân ở mọi quy mô. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm
 • Tư vấn, thiết kế nghiên cứu
 • Thiết kế bảng hỏi, thu thập số liệu
 • Phân tích, báo cáo
Đối với dịch vụ XỬ LÝ SỐ LIỆU, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ liên quan
Mọi yêu cầu, thắc mắc vui lòng gửi lại thông tin cho chúng tôi tại mục "Liên hệ với chúng tôi" tại cuối website này.
+++++++++++++++++++++++++++++++